Imprint

Utgivare
AlphaTax GmbH
Uferstr. 7
D-55116 Mainz
Tel +49 (0)6131 / 21 565 77
Fax +49 (0)6131 / 21 656 89
nflphtxd

Information enligt § 5 TMG

Företrädd av:
Mimon Bouhlou

Försäljningsskatte-ID
Försäljningsskattenummer enligt §27 a Umsatzsteuergesetz: DE815680119

Handelsregister: HRB 48879
Registreringsdomstol: Lokaldomstol Mainz

Lösning av konsumenttvister/universell skiljenämnd
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.


Ansvar för innehållet
I egenskap av tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor, i enlighet med § 7.1 TMG, allmänna lagar. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna bestämmelser. Lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om ett konkret intrång. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.


Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.


Upphovsrätt
Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Information om integritet