Avtrykk

Redaktør
AlphaTax GmbH
Uferstr. 7
D-55116 Mainz
Tel +49 (0)6131 / 21 565 77
Fax +49 (0)6131 / 21 656 89
nflphtxd

Opplysninger etter § 5 TMG

Representert av:
Mimon Bouhlou

MVA-ID
Mva-identifikasjonsnummer i henhold til §27 merverdiavgift: DE815680119

Kommersielt register: HRB 48879
Registrer domstol: Amtsgericht Mainz

Tvisteløsning / universal voldgiftsnemnd
Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosesser for et forbrukervoldgiftsstyre.


Ansvar for innhold
Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med avsnitt 7 (1) TMG generelle lover. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi imidlertid ikke en tjenesteleverandør forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle Lovene forblir upåvirket. Et ansvar i denne forbindelse er bare fra tidspunktet for Kunnskap om et spesifikt lovbrudd er mulig. Ved melding om tilsvarende vil Vi fjerne dette innholdet umiddelbart hvis vi bryter loven.


Ansvar for lenker
Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjepartsnettsteder, hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke akseptere noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de koblede sidene. De lenkede sidene ble sjekket for mulige juridiske brudd på det tidspunktet de ble lenket. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold da koblingen ble opprettet.

En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er ikke rimelig uten konkrete bevis for brudd på loven. Så snart vi blir kjent med lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.


Opphavsrett
Innholdet og verkene på disse sidene opprettet av nettoperatøren er underlagt tysk Opphavsrett. Kopiering, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor rammene av lov om opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på dette nettstedet ikke ble opprettet av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Hvis du likevel skulle bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg om å varsle oss om dette. Så snart vi blir kjent med lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. Personvern