Gegevensbescherming en privacy

1. Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens
De exploitanten zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken. U zult alleen e-mails ontvangen van de exploitant van www.alphatax.lu. De exploitant zal geen van uw persoonlijke gegevens publiceren, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of in uitzonderlijke gevallen. Er is sprake van een dergelijke uitzondering wanneer er reden is om aan te nemen dat een gebruiker van www.alphatax.lu de wet of eigendommen van de exploitant of derde gebruikers heeft geschonden of de wet heeft overtreden. Dit geldt onder alle omstandigheden, ongeacht of de schending opzettelijk was of niet.

U kunt deze website ook bezoeken zonder informatie over uw persoon achter te laten. Om onze online service te verbeteren bewaren wij echter wel uw (niet gepersonaliseerde) toegangsgegevens op deze website. Toegangsgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de door de gebruiker opgevraagde gegevens of de naam van de internetprovider van de gebruiker. Aangezien de gegevens geanonimiseerd zijn, kunnen ze niet worden gebruikt om informatie over uw persoon te verkrijgen.

2. Gegevens toegang

Wij, de website-exploitant of liever website-provider hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van gegevens over uw toegang op de website (zie Art. 6 § 1 punt f AVG) en slaan deze gegevens op als een "server log file" op de websiteserver. De volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Bezochte website
  • Tijd toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron van waaruit u de website hebt bezocht
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • IP-Adres

De serverlogbestanden worden 90 dagen bewaard en daarna verwijderd. Het opslaan van gegevens wordt gedaan als veiligheidsmaatregel, bijvoorbeeld om overtredingen te kunnen oplossen. Als gegevens moeten worden opgeslagen als bewijsmateriaal, worden ze pas verwijderd nadat de zaak is afgerond.

3. Bereikmeting & Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting die van onze server naar de browser van de gebruiker wordt verzonden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze gegevensbestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de websites.

Gangbare browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan.

Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u onbeperkt toegang heeft tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Privacyinformatie