Kompetens och know-how inom skatterapportering sedan 2002

På våra 4 företags- och produktionsställen producerar vi över 320 000 skatterapporter per år och har över 20 landsspecifika skatterapporteringsmoduler att erbjuda.

Partnerskap

Våra teknikpartners tillhandahåller beprövade gränssnitt för datautvinning för bankplattformar, vilket ger en snabb och enkel implementering av vår skattelösning.
Våra processpartner kombinerar sin outsourcingkompetens med vårt kunnande inom skatterapportering.

Våra kunder drar nytta av våra långvariga partnerskap, eftersom de kan dra nytta av expertisen hos alla inblandade parter.

Företagsprofil AlphaTax

  • Kompetens och know-how inom skatterapportering sedan 2002
  • Mjukvara och skattetjänster från en och samma leverantör
  • Partnerskap med kvalificerade revisions- och skattekonsultföretag
  • Process för kvalitetssäkring av data som utvecklats under många år
  • Direkt integration av externa skattedata i vår skattelösning
  • Snabb genomförandetid tack vare standardiserade gränssnitt för datautvinning för otaliga bankplattformar (Apsys, Avaloq, Finnova, Olympic)
  • Dataöverföring via ett generiskt gränssnitt för datautvinning för alla moduler för skatterapportering, utan att det krävs skatteklassificeringar från banken
  • Snabb integrering av nya landspecifika moduler och tjänster för skatterapportering
  • Betrodda datacenter i Tyskland med ISO 22301/27001-ackrediteringar
Den här webbplatsen använder cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Information om integritet