Abgeltungsteuer

Finale bronbelasting

Onze oplossing voor de definitieve bronbelasting bestaat uit dagelijkse berekeningen van de belastingwaarden en uit de regularisatie van deelnemingen uit het verleden.

Regularisatie van het verleden

Anonieme roerende voorheffing

  • Berekening van de eenmalige forfaitaire betaling
  • Attest van de eenmalige betaalde roerende voorheffing voor de bankcliënten

Vrijwillige eigen aangifte zonder sanctie

  • Attest van de tegoeden in het bezit van de federale belastingautoriteiten, evenals een attest van de verstrekte informatie voor de cliënten van de banken
  • Overlegging van historische belastingverslagen (10 jaar) als basis voor de aangifte

Vrijwillige aangifte (voor aangegeven activa)

  • Attest van de aangehouden tegoeden aan de Federale Belastingautoriteiten, alsook een attest van de verstrekte informatie voor de cliënten van de banken

Definitieve roerende voorheffing voor de toekomst

Anonieme roerende voorheffing

  • Aanbieden en beheren van een fiscale oplossing voor de berekening van de roerende voorheffing op de aangehouden activa (interesten, dividenden, andere inkomsten en meerwaarden), met inbegrip van een gedetailleerd verslag van de fiscale aftrekken
  • Overlegging van een attest betreffende de jaarlijks betaalde roerende voorheffing voor de cliënten van de banken

Vrijwillige aangifte

  • Hulp bij de attestatie van meerwaarden aan de federale belastingautoriteiten
  • Attest van de overgemaakte meerwaarde voor de cliënten van de banken
Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Privacyinformatie