Gennemsigtig procesmodel med høj automatisering og flere garantier for datakvalitet

Procesmodel - Outsourcing af forretningsprocesser

Vores procesmodel forbinder kundens tran-saktioner med eksterne skattedata og gæl-dende skattelovgivning og beregner de skat-terelevante data. Takket være daglige overførsler af skattedata er vores skatterap-porter altid opdaterede.

Vores mangeårige partnerskaber med kvalifi-cerede revisions- og skatterådgivningsfirmaer gør det muligt for os at tilpasse vores rappor-teringsmoduler til den nyeste udvikling på skatteområdet. Vi informerer vores kunder om skatteændringer i en regelmæssig infor-mationsmail.

Vores proces til sikring af datakvalitet, der er udviklet gennem mange års erfaring, mu-liggør en effektiv produktion samt en høj kvalitetsstandard.

Dette websted bruger cookies. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Oplysninger om privatlivets fred